Gert Vits
blank
blank
 
© Gert Vits 
Supervisie

Wie wenst kan individueel in supervisie komen indien je de wisselwerking tussen je professioneel werk én  persoonlijke resonanties onder de loep wil nemen.

Om in casusmateriaal aanknopingspunten te vinden voor het verdere werk met de betrokkenen werk ik met groep-/teamsupervisie (3 personen of meer). Zowel bij mij als op verplaatsing. Mijn ervaring is dat het werken met een groep(je) tot een evenwichtigere analyse van het casusmateriaal leidt dan individuele supervisie.

Neem contact per mail voor verdere afspraken. Individuele supervisie is aan 50 Euro per uur. Groepssupervisie begint bij 60 Euro en per extra deelnemer (dus vanaf 4e persoon) 10 Euro (per uur).