Gert Vits
blank
blank
 
© Gert Vits 
Wandelconsultatie

Er bestaan reeds veel vormen van wandelbegeleidingen en coaches met allerlei opleidingen. Vaak gaat het om coaching waarbij indien zich dieperliggende moeilijkheden voordoen verwezen wordt naar andere hulpverlening.

In mijn privépraktijk richt ik me ook op de wandelconsultatie (eventueel in kleine groep) als psychotherapievorm. Dit aanbod is volledig geworteld in mijn werk als psycholoog en als ervaren en geschoold psychotherapeut (langdurende psychotherapieopleiding) en verschilt in die zin van het aanbod van coaching. Om af te stemmen, vindt een eerste of enkele eerste consultaties steeds in de gespreksruimte van de praktijk plaats.

Tijdens een wandelconsult ligt de nadruk op het consult en niet op het wandelen of een eventuele eindbestemming.

Minderjarige kinderen mogen steeds mee met één of beide ouders en moeten dan niet betalen. Je blijft zelf verantwoordelijk, ook voor eventuele kinderen die je bij hebt (ook bv. verzwikking etc.). 

Tijdens een wandelconsult mag je een steunfiguur meebrengen. Die steunfiguur consulteert dan zelf niet. Aan deze persoon vraag ik wel een bijdrage van 5 euro.

De kostprijs is de prijs voor één consult (zie tarieven)., dus een vast bedrag dat onafhankelijk is van de duur van de wandeling.

voorbeelden van het praktisch verloop zijn:

1. We spreken af aan de praktijk en vertrekken  voor een uur, 2-3 à 8 uur (naargelang aantal deelnemers of in overleg) om terug aan de praktijk te eindigen.

2. We speken af op een plek,(bvb. dorpskern, nmbs-station) en doen van daaruit een wandeling die terug eindigt in een station van de nmbs of bushalte of de plaats van vertrek.

3. We spreken een punt af, ergens onderweg, je sluit daar aan.

Er is soms mogelijkheid tot wandelconsultatie tijdens weekdagen, meestal woensdag vm tussen 9u en 12u. In het weekend, voornamelijk zaterdag voormiddag met een vroege start (bvb. 7u 's morgens), maar andere momenten kunnen ook naargelang de agenda.

Vanaf september 2018 wordt een 2-daagse tocht voorzien. Deze is steeds of in kleine groep of met een gezin.

VRIJHEID-VERBONDENHEID-VERANTWOORDELIJKHEID zijn achterliggende basisthema's hierbij.

De vrijheid om steeds een keuze te maken in verschillende omstandigheden, de verbondenheid van je handelen met de omwereld (mensen en dingen), de verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf (je gedrag, je daden, je ouderschap) en de consequenties hiervan.

 

informeer!

De geplande wandelconsultatie gaat door in alle weersomstandigheden!