Gert Vits
blank
blank
 
© Gert Vits 
Wandelconsultatie

Er bestaan vele vormen van wandelbegeleidingen en coaches met allerlei opleidingen. Vaak gaat het om coaching waarbij indien zich dieperliggende moeilijkheden voordoen verwezen wordt naar andere hulpverlening.

In mijn privépraktijk richt ik me reeds geruimte tijd ook op de wandelconsultatie voor psychotherapie. Dit aanbod is volledig geworteld in mijn werk als psycholoog en als ervaren en geschoold psychotherapeut (langdurende psychotherapieopleiding) en verschilt in die zin van het aanbod van coaching. Om af te stemmen, vindt een eerste of enkele eerste consultaties steeds in de gespreksruimte van de praktijk plaats.

Tijdens een wandelconsult ligt de nadruk op het consult en niet op het wandelen of een eventuele eindbestemming.

Kinderen mogen steeds mee met één of beide ouders en moeten dan niet betalen. Je blijft zelf verantwoordelijk, ook voor eventuele kinderen die je bij hebt.

Tijdens een wandelconsult mag je een steunfiguur meebrengen. Die steunfiguur consulteert dan zelf niet. Aan deze persoon vraag ik wel een bijdrage van 5 euro.

De kostprijs is de prijs voor één consult (zie tarieven)., dus een vast bedrag dat onafhankelijk is van eventuele fluctuaties in de duur van de wandeling.

Praktische afpsraken (waar, wanneer) zijn individueel afgestemd op voorhand.

Tijdens een wandeling ontmoeten we ook de omwereld. Hierbij komen makkelijk enkele algemene achterliggende psychologische  basisthema's aan bod:

de VRIJHEID om steeds een keuze te maken in verschillende omstandigheden, de VERBONDENHEID van je handelen met de omwereld (mensen en dingen), het opnemen van de VERANTWOORDELIJKHEID voor jezelf (je gedrag, je daden, je ouderschap) en de consequenties hiervan.

 

De geplande wandelconsultatie gaat door in alle weersomstandigheden! 

Meerdaagse tocht  wordt voorzien in de periode rond 19-24 juli 2021.