Gert Vits
blank
blank
 
© Gert Vits 
Ouderbegeleiding/therapie

De positie van de ouders met kinderen met/ of zonder aandoeningen is vaak een zeer zinvol en werkzaam aangrijpingspunt (dit is iets anders dan 'oorzaak') om met een moeilijkheid betreffende opvoeden om te gaan. Het inzicht hierin zorgt voor een makkelijker omgaan met de opvoedingsrelatie en vaak ook voor een persoonlijk groeiproces voor de ouder. Van deze groei en dit inzicht profiteert het kind op zijn beurt. Het is wat korter op je vel dan enkel naar je kind kijken maar deze interactionele benadering loont de moeite!

Doel van deze ouderbegeleiding is dat elke ouder zicht krijgt vanuit welke waarden, achtergronden hij/zij kiest om op te voeden én hierbij eveneens een kijk krijgt van welke 'opvoedingstechnieken' daarbij in je eigen situatie passen of juist tegenwerken. Ook het omgaan met verschillen in opvoeden tussen ouders vanuit hun eigen identiteit en geschiedenis kan aan bod komen. Onder andere juist doorheen het goed omgaan van ouders met ieders eigenheid en juist de verschillen (en gelijkenisssen) in opvoeden kan een kind komen tot een goede eigen identiteit.

We werken adhv heel concrete situaties ivm de kinderen.