Gert Vits
blank
blank
 
© Gert Vits 
Coaching?

Bij een coaching ligt de nadruk op je verder ontwikkelen, bijschaven en verder bewustworden van jezelf in interactie met de omgeving.

Een coachingstraject is gericht op het verbanden zien die je denken, doen en gedachten be├»nvloeden en helpt je daarin vrijer te worden en zelf meer en meer te kiezen hoe je je verhoudt tav jezelf en de omgeving. 

Je bent in staat voor jezelf te zorgen en er dienen geen andere hulpverleners bij je traject betrokken te worden via verslaggeving en overleg.

Een coachingstraject kan in het kader van een therapieopleiding, je professionele functioneren of het willen bevorderen van je welzijn en menselijke ontwikkeling.