Gert Vits
blank
blank
 
© Gert Vits 
Doelgroep en Werkwijze

Doelgroep: Mijn privé-praktijk richt zich op jongeren, jongvolwassenen en, of hun ouders, zowel voor klinische trajecten als voor coaching.

Werkwijze: De psychotherapie/coaching die ik aanbied is ontwikkelingsgericht en zo weinig als mogelijk en zoveel als nodig gestructureerd. Verdieping en groei staan centraal. Samen kijken we welke thema's belangrijk zijn en wat je aan bod wil brengen.

Dit aanbod verschilt dus van een training (bvb. sociale vaardigheidstraining met oefeningen) of sterk eenzijdig gerichte  therapievormen (bvb. qua thema enkel de hechting of qua methodiek enkel 1 methode).

In mijn praktijk beginnen we steeds open en kan er afgewisseld worden in thema, frequentie en methodiek naargelang de noden. Toch houden we samen de rode draad in beeld. En in klinische trajecten bekijken we in overleg met jou ook wat nu meest nodig is obv het klinisch beeld. Verschillende thema's of technieken zoals bvb. relationele dialoog, rollenoefening, opstellingen etc. zijn mogelijk indien dit als zinvol en gewenst wordt gezien én ervaren.

Uiteraard worden voorstellen en adviezen vanuit het psychologisch denkkader ingebracht. Steeds wordt voldoende genuanceerd in samenspraak gekozen welk pad bewandeld wordt.