Gert Vits
blank
blank
 
© Gert Vits 
Doelgroep en Werkwijze

Doelgroep: Mijn privé-praktijk richt zich op adolescenten, jongvolwassenen en hun ouders, zowel voor klinische trajecten als voor coaching.

Werkwijze: De psychotherapie/coaching die ik aanbied is ontwikkelingsgericht en zo weinig als mogelijk en zoveel als nodig gestructureerd. Verdieping en groei staan centraal. Voorzichtig en zorgzaam kijken we samen welke thema's je zelf belangrijk vindt en aan bod wil brengen. De regie ligt steeds in handen van de persoon die consulteert. 

Dit aanbod verschilt dus van een training (bvb. sociale vaardigheidstraining met oefeningen) of sterk eenzijdig gerichte  therapievormen (bvb. qua thema enkel de hechting of qua methodiek enkel 1 methode).

In mijn praktijk beginnen we steeds open en kan er afgewisseld worden naargelang de noden. Toch houden we samen de rode draad in beeld. En in klinische trajecten bekijken we in overleg met jou ook wat nu meest nodig is obv het klinisch beeld. Verschillende thema's of technieken zoals bvb. relationele dialoog, rollenoefening, opstellingen etc. zijn mogelijk indien dit als zinvol en gewenst wordt gezien én ervaren.

Uiteraard worden voorstellen en adviezen vanuit het psychologisch denkkader ingebracht. Maar dit is niet op voorhand bepaald en wordt steeds voldoende genuanceerd in samenspraak gekozen. 

In mijn praktijk bied ik reeds lang ook wandelconsultatie aan. Dit neemt een bijzondere plek binnen de therapeutische begeleiding in en is sinds Corona in allerlei vormen wat algemener verspreid geraakt in het werkveld. Praktische toelichting over mijn aanbod is te vinden in het menu van deze website.